مینی دوره رایگان آموزش نرم‌افزار سپیدار

مینی دوره رایگان آموزش نرم‌افزار سپیدار

اهداف دوره

ارتقا سطح علمی و نرم افزاری حسابداران توانایی کار با استقرار نرم افزار و راه انداری کسب و کار جدید

توضیحات سرفصل

در این دوره سعی کردیم مشکل اصلی بیشتر حسابداران و مدیران مالی را در مرحله اساسی نرم افزار سپیدار (مرحله استقرار ) حل کنیم چرا که اگر این مرحله به صورت صحیح و کاربردی انجام نشود مشکلات اساسی در طی دوره مالی و همچنین گزارشات مرتبط با مالی و مدیریتی خواهیم داشت .بنابراین تیم همراه حساب برای رفع این مسئله مهم اقدام به برگزاری این دوره با محوریت استقرار و به صورت رایگان نموده است که شما همراهان توانسته باشید در پایه ریزی نرم افزار گامی موثر را برداشته باشید

نظرسنجی
مینی دوره رایگان آموزش نرم‌افزار سپیدار
فاقد نظرسنجی
ثبت نظر
مینی دوره رایگان آموزش نرم‌افزار سپیدار
برای ثبت نظر وارد سایت شوید