سبد خرید

انتشارات

لیست کتاب ها

بررسی تاثیر فرهنگ در ارزش های ...

دسته : حسابداری نویسنده -----

بررسی تاثیر فرهنگ در ارزش های حسابداری ایران

نویسنده -----

تاریخچه حسابداری

دسته : حسابداری نویسنده -----

تاریخچه حسابداری

نویسنده -----

آموزش اخلاقی حسابداری در دوره ...

دسته : حسابداری نویسنده -----

آموزش اخلاقی حسابداری در دوره کارشناسی

نویسنده -----

تدوین مدل بلوغ حسابداری مدیریت

دسته : حسابداری نویسنده -----

تدوین مدل بلوغ حسابداری مدیریت

افشاي حسابداري، كيفيت حسابداري...

دسته : حسابداری نویسنده -----

افشاي حسابداري، كيفيت حسابداري، محافظه كاري شرطي و غير شرطي

نویسنده -----

آگهی استخدام تامین اجتماعی مرد...

دسته : حسابداری نویسنده -----

آگهی استخدام تامین اجتماعی مرداد 1401

نویسنده -----

تأثير توانايي مديريت بر سياس...

دسته : حسابداری نویسنده -----

تأثير توانايي مديريت بر سياست تأمين مالي

نویسنده -----

قرارداد کار

دسته : فرم ها و قرارداد ها نویسنده -----

قرارداد کار

نویسنده -----

قرارداد پیمانکاري

دسته : فرم ها و قرارداد ها نویسنده -----

قرارداد پیمانکاري

نویسنده -----

مقاله انگلیسی تأثیر ناقل های ع...

دسته : حسابداری نویسنده -----

مقاله انگلیسی تأثیر ناقل های عصبی، هوش هیجانی و شخصیت بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران فردی: یک مطالعه تطبیقی تجربی

نویسنده -----

مقاله انگلیسی آیا کووید-۱۹ مان...

دسته : حسابداری نویسنده -----

مقاله انگلیسی آیا کووید-۱۹ مانع فعالیت‌های کسب‌وکارهای کوچک شده است؟ نقش فین تک

نویسنده -----

مقاله انگلیسی تأثیر ساختار ساز...

دسته : حسابداری نویسنده -----

مقاله انگلیسی تأثیر ساختار سازمانی بر پیچیدگی مدیریت مبتنی بر ارزش

نویسنده -----

تبیین عوامل مؤثر کلیدی موفقیت ...

دسته : حسابداری نویسنده -----

تبیین عوامل مؤثر کلیدی موفقیت حسابرسی داخلی بانک‌ها با رویکرد به حسابرسی مرکب (MRCB)

نویسنده -----

بررسی تاثیر تصمیم گیری اخلاقی،...

دسته : حسابداری نویسنده -----

بررسی تاثیر تصمیم گیری اخلاقی، افشاگری و نیم رخ شخصیت آیسنک در شدت اخلاقی ادراک شده توسط حسابداران بخش عمومی

نویسنده -----

نقش واحد حسابرسی در ریسک پولشو...

دسته : حسابداری نویسنده -----

نقش واحد حسابرسی در ریسک پولشویی

نویسنده -----

تاثیر ویژگیهای شخصیتی و سبک تف...

دسته : حسابداری نویسنده -----

تاثیر ویژگیهای شخصیتی و سبک تفکر بر رعایت آیین حرفه ای

نویسنده -----

عوامل موثر تمرکز بازار حسابرس ...

دسته : حسابداری نویسنده -----

عوامل موثر تمرکز بازار حسابرس بر سبک تصمیمگیری حسابرس

نویسنده -----

تأثیر مثبت نگری بر قضاوت حرفها...

دسته : حسابداری نویسنده -----

تأثیر مثبت نگری بر قضاوت حرفهای حسابرسان

نویسنده -----