• راه های ارتباطی :

خدمات مالی

image

واحد مالی همراه حساب

شرکت هادی همراه حساب در راستای خدمات رسانی بهتر و حرفه ای به شرکت های خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی و پیمانکاری و همچنین احترام به مشتری و وفاداری و دقت و سرعت عمل اقدام به طبقه بندی واحدهای خدماتی خود به شرح ذیل نموده است که بتواند با ارائه راهکارهای مناسب و قانونی کمک شایانی در بهبود عملکرد شما داشته باشد.

تیم اجرایی واحد خدمات مالی و حسابداری ما، ثبت های معوق و اصلاحات و تعدیلات را بر اساس استانداردهای حسابداری پیاده سازی می نماید بطوری که در هر زمانی قادر به گزارشگیری از سیستم مالی خود خواهید بود.

واحد مالی با ارائه خدمات زیر در کنار شماست :

  • طراحی و پیاده سازی کدینگ حسابداری
  • اجرا و پیاده سازی نرم افزار حسابداری
  • طراحی و اجرای سیتم حقوق و دستمزد
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  • حسابداری بهای تمام شده
  • ثبت اسناد حسابداری
کارفرمیان

فرم ثبت اطلاعات